over MCH

Missie, strategie en zorgaanbod

De centrale doelstelling van het MCH is het leveren van ziekenhuiszorg van topkwaliteit, vakbekwaam, toegewijd aan iedereen die dat nodig heeft.

 

MCH Westeinde en MCH Antoniushove

Het MCH levert op twee plekken in de Haagse regio medisch specialistische zorg met passie, passend bij een topklinisch ziekenhuis en bij de patiëntenpopulatie in de directe omgeving van beide ziekenhuizen. De multiculturele patiëntenpopulatie van de Haagse binnenstad, een sterk ontwikkelde acute zorg en een aantal topklinische functies horen bij MCH Westeinde. De bevolking van Leidschendam en omgeving kan rekenen op een breed palet aan algemene ziekenhuiszorg met de daarbij behorende aandacht voor ouderen. De oncologische zorg is in MCH Antoniushove door verregaande concentratie, vooral in coöperatieverband, steeds prominenter aanwezig.

 

Coöperatie

Het MCH maakt samen met het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) en Bronovo Ziekenhuis deel uit van de samenwerkende ziekenhuizen Zuid-West Holland, beter bekend als de Coöperatie. Kort samengevat wil de Coöperatie nieuwe, betere en goedkopere zorg bieden. Dichtbij huis waar het kan en geconcentreerd waar nodig. We geven handen en voeten aan onze strategie in samenwerking met onze coöperatiepartners.

 

Topklinisch ziekenhuis

Het MCH is één van de oprichters van de stichting topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Wij vervullen op basis van het STZ-lidmaatschap een bijzondere rol in de ziekenhuiszorg en hebben een groot aantal topklinische functies. Dit betekent dat patiënten buiten ons directe verzorgingsgebied naar ons verwezen worden. Als topklinisch ziekenhuis leiden we in groten getale specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers op. Als STZ-ziekenhuis initieert het MCH klinisch wetenschappelijk onderzoek en participeert hierin. Tot slot hebben wij als STZ-ziekenhuis een belangrijke rol in de regionale afstemming met andere ziekenhuizen op het gebied van concentratie en spreiding van zorg.

 

Speerpunten

Binnen de algemene ziekenhuiszorg en topklinische functies hebben we de volgende speerpunten:

  • Acute zorg
  • Oncologie
  • Infectieziekten

 

Acute zorg

Het MCH heeft bijzondere expertise op het gebied van traumazorg (mono- en polytrauma’s), neurovasculaire zorg (hersenbloedingen en herseninfarcten), acute neurochirurgische zorg (hersenbloedingen en hersenschedelletsel) en acute heelkunde (vaatchirurgie en buikchirurgie). Hiervoor komen patiënten zelf, op verwijzing van andere ziekenhuizen of rechtstreeks via de ambulancediensten. Meer dan de helft van de in het MCH opgenomen patiënten komt binnen via de Spoedeisende Hulp (SEH). Patiënten die verloskundige zorg nodig hebben, gaan direct naar de afdeling verloskunde. De ambulancediensten doen jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van de SEH’s en elk jaar scoort de SEH van MCH Westeinde als beste van de regio. De SEH van MCH Westeinde is een van de grootste van Nederland en is toonaangevend op het gebied van medisch en verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek. Het MCH vervult een landelijke voortrekkersrol in de aanpak van maatschappelijke problemen, zoals kindermishandeling en overmatig alcoholgebruik bij volwassenen.

 

Oncologie

Voor patiënten met kanker leveren wij, samen met onze coöperatiepartners, zorg van topniveau. Daarnaast wordt samengewerkt met andere ziekenhuizen op specifieke gebieden zoals de hoofd-halsoncologie en de radiotherapie. Het MCH is het topklinische ziekenhuis van de Coöperatie.

 

Samen met de andere Coöperatieziekenhuizen bouwen we aan een regionaal oncologisch centrum met als doel om betere zorg voor de patiënt te realiseren, zo mogelijk dichtbij huis en indien noodzakelijk niet te ver weg.

 

Infectieziekten

Infectieziekten vormen een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid. Dit geldt in het bijzonder voor patiënten met een chronische ziekte, of voor patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Steeds vaker is sprake van een besmetting met antibioticaresistente bacteriën. Door toegenomen migratie en reizen naar andere landen komen er meer en nieuwe infectieziekten.

 

De infectieziekten waarmee het MCH te maken heeft, zijn onder andere HIV, hepatitis, TBC, SOA en in toenemende mate infecties met multiresistente problematiek. De laatste jaren zijn binnen het MCH meer medisch specialisten aangetrokken met specifieke kennis en kunde op dit gebied. Het MCH onderscheidt zich hierin ten opzichte van andere ziekenhuizen in de regio. Om deze redenen kiezen wij infectieziekten als speerpunt. 

Zorg met Passie LD20110322_265
Beleidsplan MCH

In het beleidsplan 'Zorg met passie' kiezen medische staf en Raad van Bestuur de richting voor het MCH voor de komende jaren. In 'Zorg met Passie' geven we een beschrijving van het MCH, de huidige ontwikkelingen en onze plannen.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.