Klachten

Klachten

Het MCH streeft ernaar om zorg van goede kwaliteit te leveren. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent, of dat er zaken zijn gebeurd die u als onjuist of onterecht heeft ervaren.

 

Wij vinden het belangrijk om uw ongenoegen zo snel mogelijk weg te nemen. De eenvoudigste en vaak ook de beste oplossing is uw klacht te bespreken met de betrokken medewerker of leidinggevende van de afdeling. Een gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw ongenoegen wegnemen.

 

Indien u toch besluit om een klacht in te dienen, zijn er verschillende mogelijkheden 

 

Een klacht indienen

U kunt uw klacht zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk (brief, klachtenformulier en e-mail) indienen.

 

Klachten kunt schriftelijk indienen via een klachtenformulier. Dit formulier is samen met een antwoordenvelop verkrijgbaar bij de informatiebalie in de centrale hal. U kunt ook zelf een brief sturen aan de klachtenfunctionarissen. In de brief dient u behalve een omschrijving van de klacht, ook uw gegevens zoals uw naam, adres en geboortedatum te vermelden. 

 

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de klachtenfunctionarissen. Zie contactgegevens in de rechterkolom.

 

Klachten kunt u ook per e-mail indienen U kunt hiervoor gebruik maken van onderstaande online klachtenformulieren.  

 

 

Na ontvangst van uw klacht, nemen de klachtenfunctionarissen contact met u op over de behandeling van uw klacht. 

 

Patiënten Klachtencommissie

Mogelijk leidt de tussenkomst van de klachtenfunctionaris niet tot een voor u afdoende oplossing, of wilt u geen gebruik maken van de mogelijkheid van de klachtenfunctionarissen. In dat geval kunt u overwegen uw klacht in te dienen bij de Patiënten Klachtencommissie van het MCH. Deze commissie is onafhankelijk en doet een schriftelijke uitspraak over uw klacht en kan ook aanbevelingen doen aan de raad van bestuur.

 

U kunt uw brief sturen aan:

 

MCH
t.a.v. Patiënten Klachtencommissie
Postbus 432
2501 CK Den Haag

Klachtenregeling

Heeft u een klacht? In onze folder vindt u informatie over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. U kunt erop rekenen dat uw klacht serieus genomen wordt.

 

Folders: 

 

 

Adres & Contact

MCH Antoniushove

t.a.v. Klachtenfunctionaris
Postbus 411
2260 AK Leidschendam 
telefoon:(070) 357 40 44

 

MCH Westeinde

t.a.v. Klachtenfunctionaris
Postbus 432
2501 CK Den Haag
telefoon (070) 330 18 18

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.