Laatste nieuws

MCH en Bronovo bereiden fusie voor

MCH en Bronovo bereiden fusie voor

2 juli 2013
 

De raden van bestuur van MCH en Bronovo gaan een fusie voorbereiden. Doel hiervan is zowel de basisspecialistische als de topklinische zorg voor de patiënten in de Haagse regio te blijven garanderen. Vanuit de vertrouwde locaties MCH Westeinde, MCH Antoniushove en Bronovo blijft het zorgpalet voor hen behouden. MCH en Bronovo behouden hun eigen identiteit en namen. Aan de borging van de identiteit zal in de uitwerking nadrukkelijk aandacht worden besteed.

 

Door de fusie kunnen MCH en Bronovo beter inspelen op de volumenormen van professionele verenigingen waardoor steeds meer specialismen zoals chirurgie, gynaecologie en neurologie intensiever met elkaar samenwerken. Ook kunnen de ziekenhuizen optimaal anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in de ziekenhuissector, waaronder de financiële perspectieven. Het streven is erop gericht om vroeg in 2014, zo mogelijk vanaf 1 januari aanstaande, één gezamenlijke raad van bestuur en raad van toezicht te hebben. Beide ziekenhuizen blijven actief lid van de Coöperatie met het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

 

Bronovo en MCH willen in de Haagse regio patiëntenzorg van hoge kwaliteit blijven bieden. Het groeiend aantal kwaliteitseisen en het beleid van de zorgverzekeraars vragen om spreiding en concentratie van zorg. Door dit in de regio goed te organiseren kunnen beide huizen kwalitatief hoogwaardige zorg blijven bieden. De zorg blijft beschikbaar vanuit dezelfde ziekenhuizen.

 

Een fusie biedt de mogelijkheid om vanuit één inhoudelijke visie op de zorg afspraken te maken met zorgverzekeraars. Uitgangspunt hierbij blijven de voor de toekomst gekozen profielen voor onder meer oncologie, ouderengeneeskunde, acute zorg en topklinische zorg voor MCH Antoniushove, MCH Westeinde en Bronovo. Daarnaast biedt een fusie de ruimte de zorg optimaal te concentreren en te spreiden.

 

Coöperatie

De samenwerking binnen de Coöperatie waarin beide ziekenhuizen met het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda samenwerken, heeft al veel resultaten opgeleverd, zoals één oncologisch centrum, één IC-netwerk, een gezamenlijke PET/CT, een Obesitaskliniek en biedt ook voor de toekomst mogelijkheden.

 

De samenwerkingsinitiatieven van de Coöperatie worden gecontinueerd. De plannen die Bronovo Ziekenhuis en MCH ontwikkelen naast deze initiatieven, worden overlegd met het GHZ.

 

Specialisme 
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.